Na co se nás zájemci o tandemové létání a kurz paraglidingu ptají nejčastěji:

Jak dlouho trvá tandemový let?
Délka letu je závislá především na převýšení, tedy rozdílu nadmořské výšky místa startu a místa přistání a na počasí. Při převýšení 400 m trvá klouzavý let start - přistání asi 5 minut. S využitím svých zkušeností a znalostí přírodních zákonitostí se piloti snaží let prodloužit vyhledáváním stoupavých proudů buď tzv. termických (vznikají stoupáním vzduchu ohřátého od zemského povrchu za ideální konstelace meteorologických podmínek) nebo tzv. svahových (kdy vítr vanoucí proti svahu se zvedá nahoru a může nás nést s sebou).

Chtěla bych se zeptat, odkud startují tandemové lety.
Konkrétní startoviště vybírá pilot podle meteorologické situace. Záleží hlavně na směru větru. V Beskydech využíváme startoviště na Javorovém, Prašivé, Ondřejníku-Skalce či Velkém Javorníku. Při jižním větru často jezdíme na Straník u Žiliny. Při domluvě s pilotem můžete projevit přání letět z konkrétního startoviště. Tím si však snížíte počet dní v roce, ve kterých budeme moci Váš let realizovat.

Absolvoval jsem váš Seznamovací kurz paraglidingu a chci pokračovat v Základním kurzu a získat Pilotní průkaz. Jaký je rozdíl mezi vašimi Základními kurzy v Beskydech, v Itálii a ve Slovinsku? Kde se naučím nejlépe létat?

Všechny terény, které pro naše kurzy využíváme jsou srovnatelné převýšením, kvalitou i bezpečností. Na všech je možné stihnout přibližně stejný počet letů. Rychlost a kvalita, s jakou se naučíte létat, nezáleží na terénu, ale více na vaší učenlivosti a odhodlání. Kromě létání chcete na své dovolené jistě zkusit i něco nového, třeba poznat jiný kraj, zemi. Vyberte si podle toho, který kraj nebo země je vám bližší - ať už domovu nebo srdci :-)

Kdy mohu samostatně létat? Potřebuji nějakou licenci?
K samostatnému létání pilot potřebuje kromě vybavení také Pilotní průkaz. Ten u nás vydává Letecká amatérská asociace České Republiky (LAA ČR). Zájemce jej může získat za příslušný poplatek na základě Osobního listu, který ho provází během kurzu  je i vysvědčením o složení teoretických a praktických zkoušek. Do doby, než obdrží vlastní pilotní průkaz, je pilot klasifikován jako žák výcvikového střediska a může létat pouze pod stálým dohledem instruktora a musí mít vypsaný Osobní list.
Systém licencí je v ČR podobný jako v jiných zemích. Základní licence Pilot umožňuje pilotovi létat na padácích kategorie DHV 1, DHV 1-2, EN-A, EN-B nebo kategorie Standard. Pilotní licence Sportovní pilot umožňuje létat na padácích DHV 2, DHV 2-3, EN-C, EN-D nebo kategorie Performance a všech kategorií nižších. Pilotní licence Soutěžní pilot se nedá získat v kurzu, ale pilot musí doložit dle platných soutěžních pravidel, že uletěl přelety o předepsané vzdálenosti a prokázat znalost mezinárodních soutěžních pravidel. Pak může létat na padácích kategorie Competition, popř. necertifikovaných padácích. Dále máme tandemovou licenci, licenci testovacího pilota a licenci instruktora.

Jak dlouho Pilotní průkaz platí?
Pilotní průkaz Pilot, Sportovní pilot a Soutěžní pilot se vdává na 10 let. Platnost tandemové licence je závislá na platnosti potvrzení o prohlídce u "leteckého" lékaře a to má platnost 2 roky. Po této době musí pilot zažádat na LAA ČR o prodloužení Pilotní licence.

Co se mi může stát, když budu létat bez "papírů"?
Zákon o civilním letectví stanovuje pravomoc státních orgánů ukládat pokuty za porušování ustanovení tohoto zákona (tedy např. za létání bez předepsaných dokladů, ale i za porušování leteckých předpisů). Jejich výše je podle druhu provinění buď do 100000 Kč a nebo i do 2500000 Kč.
Hlavním motivem ke zlegalizování létání – tedy létání při dodržení všech předpisů – má být však snaha o bezpečnost všech uživatelů vzdušného prostoru a ne jenom hrozba pokut či popotahování ze strany úřadů.

Mohu létat s českou pilotní licenci i v zahraničí?
Ano. V zemích Evropského společenství můžete jako občan členského státu s platným Pilotním průkazem vydaným ve své zemi létat, jako návštěvník, legálně. Navíc existuje mezinárodní IPPI karta, kterou potvrzuje kterýkoliv z našich inspektorů provozu paraglidingu a uvádí na ní pilotovu zdatnost-zkušenost. Tato karta stojí 200,-Kč a v kombinaci s českou Pilotní licenci umožňuje létání také jinde v zahraničí.

Jak můžu získat lékařskou prohlídku potřebnou pro kurz paraglidingu?
Dříve bylo potřeba zajišťovat lékařskou prohlídku u specializovaného leteckého lékaře. Od 1. 7. 2006 lze tuto prohlídku absolvovat také u kteréhokoliv praktického lékaře. Na potvrzení je třeba uvést vaše jméno, rodné číslo, trvalé bydliště a větu "Schopen jako pilot paraglidingu". Nesmí chybět, samozřejmě, razítko a podpis lékaře.

Kolik stojí paraglidingová výbava a jak dlouho vydrží? Jaké jsou další nutné investice pro tento sport?
Nejnutnější paraglidingovou výbavu tvoří padákový kluzák, postroj, karabiny, záložní padák a přilba. Pokud si pilot chce pořídit starší výbavu, nedoporučoval bych cokoliv za méně jak 20000,-Kč . Jde o kvalitu olétaného materiálů, o technickou zastaralost, o servis, o povinné technické kontroly. Nová kompletní výbava se dá pořídit za zhruba 65000 Kč. Někteří výrobci dodávají nový kluzák i s batohem, který je také nepostradatelný a kvalitní stojí běžně více než 2000 Kč.

Po Základním kurzu půjdou také nějaké peníze do poplatku LAA ČR za vydání Pilotního průkazu (v r. 2011 je to 1800 Kč) a do povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem sportovního létajícího zařízení (pár set až tisíc korun, podle toho, kde všude budete chtít létat).

Existují nějaká omezení, kvůli kterým není možné dělat paragliding? Brýle, nadváha, horší fyzická kondice?
Toto posuzuje lékař, ke kterému je potřeba před začátkem kurzu dojít a získat od něho potvrzení o způsobilosti jakožto pilota paraglidingu. Zjednodušeně lze říci, že pokud jste obdrželi lékařské potvrzení od lékaře pro získání řidičského průkazu, neměl by být větší problém získat toto potvrzení i pro paragliding. Výjimkou jsou jen případy epileptiků, sluchově či tělesně postižených, popř. nemocných takovou chorobou, která by mohla být příčinou selhání v době letu.

Co si mám vzít sebou na kurz?
Sportovní oblečení, tenčí rukavice (např. fleesové), sportovní kalhoty nebo starší kalhoty či rifle, které se mohou zašpinit (první dny se budeme pohybovat na loučkách a cvičných kopcích, budeme chodit s padákem a občas i klouzat po zemi…), občanský průkaz nebo cestovní pas, potvrzení od lékaře o způsobilosti pro paragliding, složenku nebo doklad o zaplacení zálohy, popř. celého kurzovného, a samozřejmě dobrou náladu :o)

Můžu létat samostatně, když nejsem plnoletý?
Ano, můžete. Do kurzu může být přijat minimálně 15ti letý žák, ale jen se souhlasem rodičů nebo právního zástupce. A od té doby může být také držitelem pilotního průkazu.

Co znamená DHV1 a DHV1-2?
DHV 1 a DHV 1-2 jsou kategorie německé testovací normy, podle které se padáky testují (francouským ekvivalentem je norma AFNOR , kategorie Standard). DHV 1 je kategorie padáků vhodných do škol na výuku, na létání pro začátečníky, prostě na klidné a bezpečné polítání. DHV 1-2 je kategorie o stupeň vyšší, je to střední výkonná třída, padáky jsou to rychlejší a stále ještě velice stabilní. S padáky těchto kategorií můžete legálně létat po ukončení základního kurzu s licencí PL-A.